Aniele Boga, mój Aniele… czy nie troszczysz się o mnie?…Czy jesteś stworzeniem Boga?…Albo jesteś stworzeniem Boga, albo stwórcą… Jesteś stwórcą? Nie. Dlatego jesteś Bożym stworzeniem i masz prawa, których musisz przestrzegać… Musisz przebywać obok mnie, czy chcesz czy nie… On się śmieje… z czego tu się śmiać? Powiedz mi jedną rzecz… musisz powiedzieć mi…kto był tutaj wczoraj rano?… a on się śmieje…musisz mi powiedzieć… kto to był? … Albo Ojciec Augustyn albo Ojciec Superior … powiedz mi więc…czy to być może ich sekretarze? Odpowiedz mi teraz… Jeśli mi nie odpowiesz, powiem, że to był jeden z tych czterech… On się śmieje… Anioł się śmieje!… Powiedz mi więc… Nie zostawię Cię, aż mi powiesz…

(Rozmowa z Aniołem Stróżem w czasie ekstazy, św. Ojciec Pio)