Aniołowie otaczają ludzi i narody, idą za nimi krok w krok, biorą udział w ich radościach, cierpieniach i potrzebach, krzepiąc ich, opiekując się nimi i udzielając pomocy. Według św. Pawła wszyscy Aniołowie są duchami posługującymi dla tych, co maja posiąść Królestwo Niebieskie, strzegą nas od zasadzek szatana, modlą się i upominają nas oraz nakłaniają do dobrego.

(Dziennik, z. 3., 19.06.1966 r,, bł. Michał Sopoćko)