Bł. Matka Teresa z Kalkuty (zdj. Túrelio)Ojcze, podczas tych rekolekcji zrobiłam takie postanowienie

– Być do Jego dyspozycji,

Niech On robi ze mną, cokolwiek chce, jak chce, jak długo chce. Jeśli moja ciemność jest światłem dla jakiejś duszy – a nawet jeśli nie jest niczym dla nikogo – jestem całkowicie szczęśliwa – że jestem Bożym polnym kwiatem.

(List do ojca Josepha Neunera SJ)