Musimy znaleźć Boga, a nie sposób Go znaleźć w hałasie i atmosferze niepokoju. Bóg jest przyjacielem milczenia. Spójrzcie na przyrodę – na drzewa, kwiaty, trawę – jak rośnie w milczeniu; spójrzcie na gwiazdy, księżyc i słońce – jak poruszają się w milczeniu. Czyż nie jest naszą misją nieść Boga biednym do slumsów? Nie martwego Boga, lecz żywego, kochającego Boga. Im bardziej zatopieni jesteśmy w cichej modlitwie, tym bardziej jesteśmy zdolni poświęcać się naszemu aktywnemu życiu. Potrzebujemy milczenia, byśmy mogli opatrywać dusze. Nie to jest najważniejsze, co mówimy, lecz co Bóg mówi do nas i poprzez nas. Wszystkie nasze słowa dopóty będą bezużyteczne, dopóki nie będą pochodziły z serca – słowa, które nie przekazują światła Chrystusa, powiększają ciemność.

(Słowa bł. Matki Teresy zebrane przez Malcolma Muggeridge w „Matka Teresa z Kalkuty”)