Pozwólcie działać Jezusowi. Dajcie Mu powiększać każdego dnia świętą ranę miłości. Maryja jest moim żywym i niedościgłym modelem! Kiedy modlę się do Niej, kiedy cicho ją wołam, wydaje mi się, że pochyla się z czułością nad dzieckiem, które do końca swych ziemskich dni musi kroczyć jej śladami, mała ofiara ukryta w wielkiej Ofierze Golgoty.

(Słowa zebrane przez ks. Faure, 28.02.1930 r., Marta Robin)