Cała moja teologia, cała wiedza, to miłość, związek mej duszy z Bogiem, przez Jezusa z Maryją. To jest mój szczyt i moje wszystko, nie pragnę wiedzieć więcej. Żyję w Bogu, noszę w sobie Jego życie, czuję w sobie Jego siłę i Jego miłość, smakuję Jego radość w jedności tak intymnej i miłej, że wszystkie me cierpienia i trudy zmieniają się w radość. Dusza może być ignorantem w wielu sprawach, a jednocześnie zdolną do kochania Boga po królewsku.

(Słowa zebrane przez ks. Faure, 2.01.1930 r., Marta Robin)