Dusze, które chcą być blisko Boskiego Serca, powinny jak św. Paweł od Krzyża zgłębiać Mękę Naszego Pana, by ją odtworzyć w swoim życiu. Zakochani w Ukrzyżowanym sami piją z Jego ran, szczególnie z rany serca. Trzeba się chlubić w męce Pana, by zasłużyć na bycie upojonym Jego krwią.

Córki św. Franciszka, które kochamy Jezusa Ukrzyżowanego, nie miejmy lęku przed szaleństwem Krzyża, gdyż wtedy poznamy szaleństwo miłości, które posługuje się każdym stworzeniem, by się wznieść do Boga. Krzyż jest drabiną, tak jak [drabina] Jakuba, która połączy niebo z ziemią.