Piekło stanowi jeden z dowodów miłości Boga ku nam. Bo naprawdę trzeba tak wielkiego pragnienia naszego zbawienia, jakie ma Bóg, aby tak surowo karać tych, co Mu go odmawiają.