Ci, którzy nie skupiają wcale uwagi na tym, aby uporządkować swoje wnętrze, tracą nieskończenie wiele łask i zasług. Ich praca przynosi tylko niewielkie owoce. Nie czynią oni niczego wyłącznie dla Boga. To zaniedbywanie naszego wnętrza jest przyczyną bezmiaru grzechów powszednich, przygotowujących nas  niepostrzeżenie do jakiegoś grzechu śmiertelnego lub do wielkich pokus, po których następują fatalne upadki.

(Zapiski codzienne, z. IV, 9 grudnia 1887 r., sł. Boży Leon Dehon)