Trzeba wyzbyć się lęku, który paraliżuje i zniewala umysły i ludzkie serce. Tu powtarzam często wypowiadane z tego miejsca zdanie, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju.

(Kazania, 26.08.1984, bł. ks. Jerzy Popiełuszko)