Święty Jan Chrzciciel uczy nas:

1 pustyni,
2 modlitwy,
3 ubóstwa,
4 pokuty,
5 troski o inne dusze,
6 odwagi wobec ludzi.

On, który tak bardzo, pełną czułości miłością, ukochał Jezusa, Oblubieńca, Baranka i z pełnym oddaniem powierzył Mu swoje życie, nie doświadczając pociechy Jego widoku, nie ciesząc się obecnością Tego, którego sam głos „czynił jego radość doskonałą”.

(Z biegiem czasu. Antologia pism duchowych, [fragm.], bł. Karol de Foucauld)