Jezus urodził się po to, by:

1 móc za nas umrzeć,
2 móc za nas cierpieć,
3 móc dla nas pracować,
4 móc dla nas żyć,
5 móc dać nam siebie w swoim ciele i duszy,
6 Go pocieszyć,
7 Go naśladować,
8 Go poznać,
9 Go dotknąć,
10 Go zobaczyć.

(Z biegiem czasu. Antologia pism duchowych, [fragm.], bł. Karol de Foucauld)