Naszymi braćmi duchowymi są także święci; oni to żyjąc na ziemi, odznaczali się życiem doskonałym, podobnym do życia Chrystusa. Są oni zatem wiernymi obrazami Chrystusa, chwalebnymi członkami Jego mistycznego Ciała, świetnymi przybytkami Jego łaski i chwały, błyszczącymi klejnotami w koronie Króla niebieskiego, wybranymi książętami Jego dworu. Święci są również naszymi orędownikami u Boga, gdyż jedyny Pośrednik nasz, Jezus Chrystus, pozwala świętym wstawiać się za nami. Oni widzą nasze potrzeby w Bogu, jak w wielkim zwierciadle, w którym wszystko się odbija, a w które oni patrzą nieustannie, widzą tyle, ile im Bóg widzieć pozwala. Wzywaj więc pomocy świętych.

(Życie duchowne, [fragm.], Józef Sebastian Pelczar)