Sam człowiek nie zawsze widzi i dostrzega własne braki albo jeżeli je widzi, to często niechętnie i jakby na nie patrząc przez palce. Kiedy więc inni wskażą nam błąd, wówczas i my sami lepiej i dokładniej zwrócimy na niego uwagę.