Osoba uboga ma wszystko u Boga.
Zostawmy światu ubieganie się o dobrobyt, o postęp materialny, o świetność ubiorów i mieszkań, a umiłujmy święte ubóstwo.