Z tęsknotą patrzę na świętych ślady,
Którzy przeszli przez puszczę tę do ojczyzny,
Zostawili mi przykład cnoty i swe rady
I mówią mi – cierpliwości, siostro,
już niedługo spadną więzy.

(Dzienniczek 1304 [fragm.], św. Faustyna Kowalska)