Kościół nie jest klubem ludzi doskonałych, ale szpitalem ludzkości, gdzie nawet zabójcy mogą stać się świętymi (jak dobry łotr). Kochaj Kościół nie mimo, ale bardziej, ze względu na jego słabości

(Wstań! List do młodych w Polsce, Daniel Ange)