Tak mało kocha się Ducha Świętego. A przecież jest On Bogiem miłości. Obyśmy Go kochali z całego serca. Tej miłości nie możemy sobie sami udzielić: możemy jej pragnąć, ale On musi nas nią obdarzyć (…)

Bóg jest miłością (1 J 4,16). Nie pragnie On niczego, jak tylko naszej miłości.