Musimy być pokorni wobec samych siebie: pokorni w myślach i chęciach, pokorni w mówieniu, pokorni w ubiorze i zewnętrznym zachowaniu; pokorni w obcowaniu z drugimi, nie gardząc nikim, ale odnosząc się do wszystkich z czcią i szacunkiem; pokorni wobec Boga, uznając Go za naszego Stwórcę i Pana, nas samych zaś za Jego sługi i dzieło Jego rąk.