Co ma na myśli Pan Jezus mówiąc, np. o ubóstwie w duchu? Ubóstwo takie polega na wyzuciu samego siebie, na odejściu od swego własnego, nędznego ja i od tego, co się z tym łączy: od własnej opinii, woli, swoich krewnych, swojej chwały.

Wielkiej rzeczy ku chwale Boga nigdy nie dokona ten, kto pilnuje swojej własnej chwały, jak źle wychowanego dziecka, zawsze pełen obaw, by nie owiał jej zimny wietrzyk.