Najmilsza siostro Izydoro, proszę przez 9 dni rozważać Ostrożności(1) św. Jana od Krzyża, co dzień 3 ostrożności. Od zachowania tych reguł duchownych wszystko zależy. Zakonnica, która nie chce tego zachować, jest jak świecka osoba, która 10 przykazań nie chce zachować.

Nic na równi z Bogiem. Nic nad Boga. Nic prócz Boga. Nic równocześnie z Bogiem. Jeden Bóg jednej duszy. Wszystko – Wszystkiemu. Serce – Sercu. Boże mój, cóż jest na niebie lub na ziemi godnego miłości wobec Ciebie?

1. Ostrożności
Św Albert ma na myśli Przestrogi autorstwa św. Jana od Krzyża. Najczęściej wydawane łącznie ze Słowami światła i miłości