Nazywasz swoje leciutkie cierpienia mękami piekielnymi. Ach, jakże mało rozeznania masz w tych sprawach! To są po prostu drobnostki, cierpienia dziecka!

(List do Agnieszki Grazi [fragm.], św. Paweł od Krzyża)