Pomyśl od śmierci mistycznej. Ten kto mistycznie umarł, myśli już tylko o prowadzeniu życia podległego Bogu. Tępi wszelkie inne pragnienia, nawet pragnienia rzeczy, które są same w sobie dobre, aby pragnąć jedynie Boga, jedynego Dobra. Oczekuje z całym spokojem wszystkiego, co Bóg przeznacza swemu słudze. Odrzuca wszystko, co pochodzi z zewnątrz, aby nie stanowiło przeszkody utrudniającej dzieło Boże, które się dokonuje w jego wnętrzu.

(List do Tomasza Fossi [fragm.], św. Paweł od Krzyża)