Pytacie, jak w swoich grzechach i wadach widzieć wolę Bożą. Otóż, moje najdroższe siostry, zawsze możemy dostrzegać Jego wolę, która dopuszcza do tego, że grzeszymy, abyśmy się upokarzały, oskarżały i pokochały własną nędzę, a przez te praktyki naprawiły swoje błędy i otrzymały przebaczenie.

(Instruction, XII, św. Joanna Franciszka de Chantal)