św. Serafin z Sarowa (zdj. Holy Dormition Orthodox Church)Tak, miłujący Boga przyjacielu, wszystko, o co by pan nie prosił Pana Boga, wszystko otrzyma, oby tylko było to na chwałę Bożą lub na pożytek bliźniego, gdyż to, co jest na pożytek bliźniego, Bóg odnosi do swojej chwały, jak i sam mówi: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnie uczyniliście (Mt 25,40). Proszę nie mieć żadnej wątpliwości, że Bóg wypełnia nasze prośby, oby tylko szły na chwałę Bożą oraz na pożytek i pouczenie bliźnich

(Ogień Ducha Świętego, św. Serafin z Sarowa)