Trzeba kochać obojętnych, lekceważących, pogardliwych, nienawidzących, źle nam czyniących i prześladujących … Jak Bóg nam się oddał, chociażeśmy tego nie warci, tak chce, byśmy się bliźniemu oddawali, chociaż tego nie wart. Wtenczas będziemy kochali jak Bóg.

(Kazania t4. s. 28 [fragm.], sł. Boży ks. Piotr Semenenko)