Raduj się z całej duszy, jednak z całą słodyczą i łagodnością, w radosny dzień powstania naszego ukochanego Mistrza spośród martwych. Dopiero kiedy przeszedł, nie dając się słyszeć, przez tortury i okrutną śmierć, w pełni osiągnął tę najwyższą chwałę, która staje się przedmiotem radości Jego dzieci i bardzo ubogich Jego sług. On chce żebyś ty również przeszedł przez smutek i żebyś cierpiał okrutną śmierć, w celu osiągnięcia Jego wielkiego, najbardziej zachwycającego i chwalebnego Zmartwychwstania. Raduj się i przysparzaj sobie chwały pośród twoich chorób, bólu, słabości i biedy. Jezus jest z Tobą; On chce żyć w tobie i  będzie tam żył aż do wyczerpania i całkowitej destrukcji tego nędznego ciała, które Mu się opiera.

(List do seminarzysty, Wielkanoc 1838, Sł. Boży Franciszek Liebermann)