Pragnę absolutnie i absolutnie potrzebuję stać się świętym. Jeżeli nie stanę się świętym, nic nie dokonam.