Bardzo wiele dusz kocha Pana Boga i używa łask Jego, żeby się nakarmić, najeść, upoić. Miłość jest to oddanie się bez względu na siebie. Ten, któremu się oddałam jest początkiem i końcem, alfą i omegą…