Boże! – Jakże trudno wygrzebać się z błota, w którym się przez długie lata żyło, i którego tyle narobiło się wewnątrz i zewnątrz siebie.


(Dziennik, 10 marca 1838, Bogdan Jański)