Jeżeli chcesz znaleźć pokój, radość twojej duszy i prawdziwie służyć Bogu, nie zadowalaj się tym, czego się wyrzekłeś, bo wtedy bardziej będziesz uwikłany niż przedtem. Porzuć wszystko, co ci pozostało i oddaj się jednemu, co ma w sobie wszystko, to jest świętej samotności połączonej z modlitwą i pobożnym czytaniem, i tam z dala od wszystkiego przebywaj nieustannie. Bardziej bowiem przypodobasz się Bogu, jeśli uczynisz i zachowasz swoją duszę doskonałą, niż gdybyś zyskał wszystkie dobra tego świata, bo cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? (Mt 16,26)