Moim obowiązkiem jest wysłuchiwanie głosu sumienia, który jest głosem prawdy. Ten głos, który nigdy nie kłamie, ileż to spraw mi wyrzuca. I jakże ten głos jest innym od głosów ludzkich,
które w tych momentach zarzucają mnie pochwałami.