O najukochańsza z ukochanych, Panno nad Pannami, cóż wysławia w Tobie Twój Syn ukochany, o czymże śpiewa cały chór anielski? Wysławiane są prostota, czystość, niewinność, nauka, wstydliwość, pokora, jedność umysłu i ciała, to znaczy nieskażone dziewictwo

(O Najświętszej Maryi Pannie w In Canticum Canticorum, Rupert z Deutz)