Zapytany, z czego biorą tak skuteczną moc jego słowa nauczające, zachęcające i karzące, odpowiedział: –„Bracie! Człowiek, który przed każdą swoją czynnością zwraca się z modlitwą do Boga i wszystko Jemu dedykuje, we wszystkim znajduje swego Boga. Kiedy chcesz czytać Pismo Święte, powinieneś wznieść swoje serce do Boga, mówiąc: «Panie, ten najniegodniejszy Twój sługa, niegodny jakiegokolwiek dobra, chce wejść w poznanie Twoich skarbów. Niech Ci się spodoba to, abyś tego najniegodniejszego wprowadził w nie i dał mu przez te najświętsze słowa tak bardzo Cię kochać, jak dogłębnie Cię pozna, ponieważ nie che Cię znać w innym celu, jak tylko jedynie po to, aby Cię kochać, Panie, Boże mój!». Umysł tak nastawiony już przy pierwszym otwarciu książki znajdzie swego Boga!”.

(Kronika 24 Generałów zakonu Braci Mniejszych)