Ponieważ więc Wniebowstąpienie Chrystusa jest naszym wywyższeniem, a dokąd uprzedziła nas chwała głowy, tam i całe ciało może mieć nadzieję dotarcia, to w należnej radości, rozpromienionym sercem składajmy Bogu dzięki!

(Mowa 73, św. Leon Wielki)