Poprawa życia na tym polega, abyśmy sobie to zło obrzydzili, które było bliskie naszemu sercu; aby nas zasmucało zło, które nas przedtem cieszyło; abyśmy szukali dobrego, którego żeśmy unikali.