św. Albert WielkiBoże najwyższy, bardzo łaskawy i pełen dobroci!
Ojcze, Synu i Duchu Święty!
Boże jedyny, ufam Tobie.
Pouczaj mnie, kieruj mną, podtrzymuj mnie!

Ojcze, przez Twoją nieskończoną moc
Spraw, aby pamięć moja pamiętała zawsze o Tobie.
Napełniaj ją Twoją myślą.

Synu Boży, przez Twoją wieczną mądrość
Rozjaśniaj mój rozum.
Udziel mu poznania Twojej prawdy.
Duchu Święty, który jesteś miłością Ojca i Syna,
Przez Twoją nieskończoną dobroć
Porwij ku sobie moją wolę
I rozpal ją ogniem Twojej miłości.

O mój Panie, mój Boże,
Mój początku i mój końcu.
Ty, który jesteś najwyższą prostotą,
Spokojny i miły,
Słodyczy w głębi mojego serca,
Szczęście mojej duszy,
Oceanie radości,
Pełnio wszelkiego dobra,
Mój Boże i moje wszystko!
Czego mi jeszcze trzeba, kiedy Ty jesteś we mnie?

Ty jesteś dobro moje jedyne i niezmienne.
Tylko Ciebie powinienem szukać.
Nie szukam i nie pragnę nikogo prócz Ciebie.
Kołaczę, Panie, otwórz mi!
Otwórz, błagam Cię!
Zanurz mnie w głębinach Twojej Boskości.
Spraw, abym był jednym duchem z Tobą,
Ażebym mógł w głębi siebie radować się Twoją obecnością.
Amen.