Święty Wawrzyniec był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Pełnił funkcję administratora kościelnego majątku. Odpowiadał również za dzieła miłosierdzia. W czasie prześladowań został aresztowany wraz z papieżem i trzema innymi diakonami. Namiestnik rzymski, spodziewając się dla siebie znacznych korzyści materialnych, zaproponował mu wolność w zamian za przekazanie zawartości kościelnego skarbca. Wawrzyniec poprosił o kilka dni do namysłu…

Kiedy wreszcie nadszedł upragniony dla rzymskiego urzędnika dzień, spostrzegł zmierzający w swoim kierunku barwny orszak, składający się biedoty „wiecznego miasta”. Stanowili go ludzie, którzy doświadczyli miłosiernej troski ze strony wspólnoty chrześcijan. Na czele pochodu szedł święty męczennik, mówiąc:

-Oto są skarby Kościoła!

Św. Sykstus II zginął męczeńską śmiercią 6 sierpnia 258 r. Jednym z towarzyszy jego triumfalnego powrotu do Domu Ojca był św. Wawrzyniec.

SkarbyKościoła.pl to strona poświęcona zwykłym ludziom, ludziom z krwi i kości, takim jak my, którzy nie pozwolili się zwyciężyć grzechowi i „ciału”. Ludziom, którzy usłyszeli ciche wołanie i rozpaleni ogniem łaski, przeszli przez ogromne nieraz trudności rozświetlając je i ukazując innym Oblicze ukrytego i obecnego w nich Zbawiciela.