Duch Święty nie przychodzi do duszy owładniętej przez zło, nie zamieszka w ciele splamionym grzechem. Jest on potęgą świętą, uciekającą przed zdradliwymi zamysłami zła

(List, św. Antonii Wielki)