Przyczyną wszystkich naszych nieszczęść bywa nieznajomość ksiąg Pisma świętego. Wyruszamy na wojnę bez oręża – i jakże możemy z tej walki wyjść cało?

(św. Jan Chryzostom)