Czystość i nieczystość nie są rezultatem wrodzonej nam natury, ale zależą od wolnej woli tych, którzy daną rzecz przedsiębiorą. Nie utworzył Bóg w ten sposób naszej natury, by musiała grzeszyć. Gdyby tak było, wtedy nie byłoby kary.

Namiętność nie jest rozkoszą – jest tylko cieniem rozkoszy.

(św. Jan Chryzostom)