Nie tylko dzięki łasce Bożej, ale i wskutek uczynków mamy być synami Bożymi. A nic nie czyni nas tak podobnymi Bogu, jak gdy przebaczamy złym i krzywdzicielom: jak On uczynił, że słońce Jego wschodzi na złych i dobrych.

Pamiętaj, że gdy dostaniesz w moc swoją tego, kto cię obraził, o wiele wspanialszą i korzystniejszą rzeczą jest oszczędzić go, niż zgładzić

(św. Jan Chryzostom)