Jedyny Bóg uczynił i zharmonizował wszystko poprzez Słowo i Mądrość. A Jego Słowo, nasz Pan Jezus Chrystus, w tych ostatecznych czasach stał się człowiekiem pośród innych ludzi, bo powiązać koniec z początkiem, czyli człowieka z Bogiem.

(Przeciw herezjom IV, 20, 4, św. Ireneusz z Lyonu)