Kto kocha Boga, często o Nim pamięta. Środkiem, który pozwala to osiągnąć jest pamiętanie o tym, że On jest w nas obecny i zawsze myśli o tym, by nas obdarowywać…

Postarajmy się nie stawiać przeszkód z naszej strony temu, co może rozlać w nas Jego Boskie Miłosierdzie, zabiegając o to, żeby Jego Miłość zawsze poruszała nasze kroki, słowa, dzieła i myśli. Jeżeli w tym prowadzeniu Jego Miłość będzie zawsze triumfowała w naszych duszach, wszystko będzie dla nas łatwe i staniemy się świętymi.