Rozwój, dojrzałość, emancypacja kobiety nie powinny oznaczać pretensji do jednakowości z mężczyzną, do naśladowania męskiego sposobu działania; to nie byłoby zdobyczą, a przeciwnie – stratą dla kobiety, nie dlatego, żeby była kimś lepszym czy gorszym niż mężczyzna, tylko dlatego, że jest inna