Świętych można porównać  do teleskopów używanych w astronomii. Przez nie dostrzegamy gwiazdy, których by nieuzbrojonym okiem nikt dojrzeć nie mógł. Przez świętych zaś uczymy się patrzeć na wieczne prawdy, które szarość dnia powszedniego zasłania przed naszym słabym wzrokiem.

(Homilia kanonizacyjna św. Bernadetty Soubirous [fragm.], Pius XI)