Wiesz co znaczy być świętym? To nic innego jak «wyzwolić się» od siebie samego, z własnej niewoli, ze wszystkiego, co nie należy do Boga. Trzeba wyzwolić swoje serce od każdego stworzenia, aby żyć w Jego obecności i w Jego miłości. Chciałabym złożyć moją wolę, moją wolność, całe moje życie w ręce Boga, dla naszych cierpiących braci. To jest świętość w naszej codzienności.

(Rozmowa z ks. Lush Gjergji [fragm.], bł. Matka Teresa z Kalkuty)