Musimy Mu zaufać i kochać Go, wierzyć w Niego, pracować dla Niego. Jeśli będziemy się modlić, otrzymamy odpowiedzi na wszystkie pytania, które nas dręczą.