Drodzy przyjaciele, jeśli myślimy o Świętych, poznajemy rozmaitość ich duchowych darów, a także ich ludzkich charakterów. Jednakże życie każdego z nich jest hymnem o miłości, żywą pieśnią o miłości Boga!

(Modlitwa Anioł Pański 31.01.2010, Benedykt XVI)