W tym Roku Kapłańskim chciałbym prosić za wstawiennictwem św. Jana Bosko, aby kapłani byli zawsze wychowawcami i ojcami młodych; i aby doświadczając tej duszpasterskiej miłości, liczni młodzi ludzie przyjęli powołanie do oddania życia za Chrystusa i za Jego Ewangelię.